Головна
Вт, 19.06.2018, 06:40
Зареєструйтесь
Логін:
Пароль:
Меню сайта

Категорії каталога
Учнівське самоврядування
Газета "Імпульс"

Рекомендуємо

Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Мені байдуже
4. Нормально
5. Погано

Результат опитування Результати Всі опитування сайта Архів опитувань

Всього голосувало: 203
Обговорити на форумі

Головна » Статті » Учнівське самоврядування » Учнівське самоврядування

Статут учнівського самоврядування
Статут
учнівського самоврядування КЗ «Володарська
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 ім. В.П. Мельника»
1. Загальні положення
Рада старшокласників Володарської ЗОШ І – ІІІ ст.. № 2 ім. В.П. Мельника – це добровільне незалежне об'єднання учнів 5 – 11 кл.
Рада є незалежною від будь – якого політичного руху.
Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно – правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України « Про освіту»,"Про громадські організації", Статутом Володарської ЗОШ І – ІІІ ст.. № 2 ім. В.П. Мельника.
Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з державними установами, громадськими об’єднаннями на принципах взаємодопомоги і незалежності; співпрацює з педагогами та батьками.
2. Мета і завдання
1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. Прагнути
узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими.
3. Органи управління
учнівського самоврядування
Права та обов’язки
Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.
Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівських класних парламентів, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори).
Виконавчим органом самоврядування є учнівська Рада, яку збирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів від 5 – 11 класів школи.
Структура та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
Головою Ради учнівського колективу обирається учень 8 – 11 класу відкритим голосуванням членів учнівської Ради.
Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів – лідерів класу. З їх числа формується Центр навчання й дисципліни учнівської Ради.
Форми діяльності центрів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях Ради.
4. Основні напрямки діяльності органів
учнівського самоврядування
Центр навчання та дисципліни
Є безпосереднім зв’язком між учнівською Радою, колективом класу та класним керівником (доводять до відома плани, завдання, рішення учнівської Ради);
Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
Організовує контроль за успішністю по класах, надає консультаційну допомогу з предметів;
Бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників,олімпіад,конкурсів;
Контролює ведення щоденників,виконання домашніх завдань, веде боротьбу з пропусками уроків;
Проводить рейди – перевірки дотримання учнями Єдиних вимог
для учня Володарської ЗОШ І – ІІІ ст.. № 2 ім. В.П. Мельника;, правил поведінки в школі, збереження учнями шкільного майна;
Складові Центру
Мала ініціативна група «Ерудит»:
Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально – пізнавальній діяльності;
Організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей та закріплення знань з різних предметів.
Мала ініціативна група « Знання»:
Організовує роботу груп консультантів з предметів для тих,хто відстає у навчанні через хворобу, чи з інших поважних причин;
Збирає і систематизує матеріал – інформацію про стан успішності в кожному класі;
Здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявність зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань).
2. Центр захисту прав дитини
Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
Забезпечує захист прав та інтересів учнів;
Організовує правову освіту, зустрічі з правоохоронцями;
Проводить соціологічні опитування, анкетування;
Здійснює профорієнтаційну роботу, формує в учнях навички здорового способу життя.
Складові Центру:
1. Консультпункт соціальної служби молоді:
Здійснює соціологічні діагностування серед учнів;
Проводить агітаційну роботу за здоровий спосіб життя в шкільних класних колективах;
Проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень;
Приймає участь у проведені масових заходів дозвілля учнівської молоді.
2. Рада профілактики:
Здійснює разом з учнями – лідерами заходи, спрямовані на залучення школярів, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування: рейдів – перевірок, спортивних секцій, підготовки заходів дозвілля, виконання постійних та тимчасових доручень;
Веде супровід учнів, схильних до правопорушень.
3. Розпорядницька рада:
Захищає права, інтереси учнів, розглядає спірні питання;
Контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;
Організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;
Організовує правову освіту:вивчення Єдиних вимог для учнів, Статуту школи, документів про освіту, адміністративного та кримінального кодексів, проводить зустрічі з правоохоронцями.
3. Центр культури та дозвілля
Організовує естетичне виховання дітей;
Організовує змістовний відпочинок учнів в позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек,днів відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми,оглядів – конкурсів,фестивалів,концертів,свят,виготовлення реквізиту для оформлення залу, сцени;
Розвиває творчі здібності школярів,залучаючи їх до роботи в гуртках, секціях, творчих групах за інтересами;
Залучає учнів до народної творчості, національної культури;
Здійснює пошукову роботу, заходи військово – патріотичного спрямування.
Складові Центру:
Танцювальний гурток, режисерська група:
На добровільних засадах складають сценарії загальношкільних заходів, готують танцювальні виступи до шкільних свят.
4. Прес – центр
Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
Здійснює висвітлення подій, проблем школи у місцевій пресі, на шкільному сайті, вміщує інформацію в газеті « Голос чергового»;
Випускає шкільну газету;
Проводить виставки тематичних стіннівок та малюнків;
Розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей та батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами й організаціями;
Розвиває вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних мас – медіа.
Складові Центру:
Мала ініціативна група шкільних мас – медіа:
Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класних колективах, через шкільну газету, шкільний сайт;
Допомагає оформляти газету « Голос чергового» черговому класу;
Проводить виставки та конкурси малюнків, тематичних газет, плакатів;
Збирає і систематизує матеріали для щомісячного визначення рейтингу класних колективів;
Випускає щомісячну шкільну газету « Імпульс».
5. Центр здоров’я та спорту
Забезпечує повноцінний фізичний розвиток школярів,дбає про охорону та зміцнення здоров’я кожного учня;
Пропагує здоровий спосіб життя(антиалкогольна, антитютюнова,антинаркотична програма);
Залучає учнів та батьків до спортивно – масової фізкультурно – оздоровчої роботи;
Організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я;
Проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
Організовує загальношкільні спортивно – оздоровчі заходи.
Складові Центру:
Клуб « Олімпійці»
Відповідає за проведення ранкової зарядки перед уроками;
Динамічних пауз під час уроків, рухливих перерв;
Залучає учнів до занять в спортивних секціях,гуртках;
Організовує спортивно – оздоровчі заходи.
6. Шефській Центр
Виховує в школярів готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
Охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна, організовує проведення трудових десантів,операцій;
Здійснює заходи до Дня людей похилого віку,Дня інваліда,Дня захисту дітей,організовує зустрічі з ветеранами,учасниками бойових дій;
Доглядає за обелісками та пам’ятниками;
Збирає кошти у фонд Червоного Хреста;
Організовує дрібний ремонт меблів, операцію «Затишок в рідній школі».
Складові Центру:
1. Клуб « Дзвіночок»
Піклується про молодших школярів, ветеранів, інвалідів;
2. Ініціативна група « Екологи»
Організовує природоохоронні заходи, трудові десанти;
Озеленює класні кімнати та коридори;
Проводить виставки на кращий зелений куточок класу;
Організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території та селищних вулиць.
Категорія: Учнівське самоврядування | Добавив: admin (01.12.2017) | Автор:
Переглядів: 89 | Коментарі: | Рейтинг: / |


 
Пошук в новинах
Володарська ЗОШ №2 © 2018