Головна
Нд, 22.07.2018, 08:29
Зареєструйтесь
Логін:
Пароль:
Меню сайта

Категорії каталога
Освітні програми
Територія обслуговування
Вакансії
Матеріально-технічне забезпечення
Річний звіт керівника
Фінансова діяльність
Підручники

Рекомендуємо

Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Мені байдуже
4. Нормально
5. Погано

Результат опитування Результати Всі опитування сайта Архів опитувань

Всього голосувало: 203
Обговорити на форумі

Головна » Статті » Прозорість » Річний звіт керівника

Звіт директора про роботу школи за 2016-2017 н.р.

Звіт директора про роботу школи за 2016-2017 н.р.

Загальна інформація про заклад та кадрові ресурси

Рішенням сесії Володарської районної ради 23 січня 2017 року в назву закладу внесено зміни: Комунальний заклад «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені В.П.Мельника» Володарської районної ради Київської області.

В школі навчалось 465учнів 

Кількість класів – 19 

Середня наповнюваність класів - 25

режим роботи – п’ятиденка.

В школі запроваджено: математичний та універсальний профілі навчання.

Кадрові ресурси: 44 педпрацівники:

1 Заслужений учитель України

 Профільних класів – 2.

 

В школі працює:

 • 6 груп продовженого дня 

У позашкільних гуртках займаються: 

 • школа мистецтв – 23 учні 
 • спортивна школа – 52 учні 
 • в гуртках ЦТДЮ – 96 учнів

Запроваджено державно-громадське управління:

 • рада школи 
 • піклувальна рада 
 • учнівськийкомітет

У школі діє: 10 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи ,1 комбінована майстерня по дереву і металу , 2 спортивних зали,  актовий зал, їдальня.

Наш колектив – це  вчителі, учні, батьки, громада, упевнені у собі, своїх силах, які володіють перспективним баченням того, яких змін школа потребує сьогодні, готові до співпраці для спільного розв’язання проблем.

У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», відділу освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №173А від 08.09.2016 "Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році".

     У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив здійснював методичну діяльність  над реалізацією методичної теми «Формування культури здоров'я школярів через впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій» відповідно до перспективного плану. Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

-         створення оптимальних умов для забезпечення якісної загальноосвітньої підготовки учнів;

-         поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів через організацію профільної підготовки учнів,

організації роботи факультативів, курсів за вибором;

-         вдосконалення змісту та технологій формування предметних компетентностей учнів старших класів з метою їх належної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

-         здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

-         впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;

-         забезпечення подальшого психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування  профільного навчання;

-         забезпечення методичного супроводу професійного розвитку педагогів на основі вільного вибору сучасних форм і методів підвищення кваліфікації, надання своєчасної компетентної допомоги на засадах партнерства;

-         залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;

-         забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

-         поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет - портали.

     З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів.

     Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

-         шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Формування культури здоров'я школярів через впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій»;

-         підготовка та проведення педагогічної  ради школи « Мультимедійні технології як засіб підвищення навчання у школі»;

-         підготовка та проведення педагогічної ради школи «Результативність впровадження сучасних освітніх технологій. Підсумки роботи над науково – методичною темою»;

-         аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану;

-          схвалення матеріалів з досвіду роботи вчителів школи;

-         участь педагогів закладу у обласних, районних фахових конкурсах;

-         вибір електронних версій підручників для 9 –х класів;

-          погодження матеріалів для проведення державної атестації у 4-х,9-х класах;

-         стан виконання навчальних програм за 2016 -2017 навчальний рік;

-         підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали  з досвіду роботи вчителів школи, проходили схвалення методичні розробки педагогів школи.

     Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом року в рамках інноваційної діяльності з реалізації науково-методичної проблеми були ефективно проведені  педагогічні ради, шкільний психолого-педагогічний семінар «Профілактика емоційного вигорання педагога », практикум « Методика роботи на інтерактивному обладнанні» .

     Методична робота школи здійснювалася відповідно до завдань, визначених у додатку №3 до наказу № 173А від 08.09.2016. Члени методичної ради забезпечували науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

За участі членів методичної ради  вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х,  5-х  класів;  діагностування учнів 7-х, 9-х, класів щодо організації

допрофільного та профільного навчання; діагностування учнів 6 - 9 класів для організації факультативних занять, анкетування учителів з питання  вибору науково – методичної проблеми, анкетування керівників шкільних методичних  об’єднань педагогів з питання роботи впровадження мультимедійних технологій,   анкетування батьків учнів 7, 9-А та 9-Б класів щодо організації допрофільного та профільного навчання, моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з початковим рівнем знань та однією оцінкою достатнього або середнього рівнів;  стан викладання англійської мови, фізики та  математики в початковій школі, стан виконання навчальних програм. За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Один із напрямків роботи є узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

 

Протягом року проводилася робота з поповнення банку даних ППД педагогів навчального закладу, продовжувалася робота щодо поповнення  каталогу  публікацій  матеріалів з досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися портфолію вчителів.

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на сайтах, участі у професійних конкурсах, майстер-класах тощо.

У 2016-2017навчальному  році вчителями підготовлені методичні розробки  з досвіду роботи:

               1.Доброволька Л.П

. 3 клас"..    "Читайлик помічник" та "Творчі види робіт на уроках читання у 2 класі" (рекомендований до друку науково-методичною радою КЗКОР "Академія неперервної освіти").

               2.Марценюк А.В. «Математичний тренажер»

               3.Бурлака О.І. «Систематизація та узагальнення знань  на уроках історії".

               4. Білоцерківська О.В."Використання інтерактивних вправ на уроках зарубіжної  літератури".                      

         5. Руденко Л.Л.  "Методика проведення лабораторних робіт та демонстраційного експерименту на уроках фізики та астрономії".

 

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2016-2017 навчального року було організовано роботу 7 методичних об’єднань вчителів - предметників, 2 творчих групи вчителів,  1 творчої пари вчителів,  школа молодого вчителя,  методичне  об’єднання класних керівників, тимчасової динамічної групи вчителів 5-х класів, затверджено плани роботи, за якими працювали шкільні  об’єднання вчителів, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, якості надання освітніх послуг. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, конкурсів, результати навчальних досягнень учнів за семестр, рік, схвалення завдань для державної підсумкової атестації, аналіз результатів контрольних зрізів), так і науково-методичні питання. Найбільш результативними та якісно проведеними засіданнями є такі:

 «Особливість планування та методика проведення бінарних, інтегрованих уроків в початкових класах» (шкільне методичне об’єднання вчителів початкової школи, керівник Тімакова Г.С.).

   «Internet- ресурс вчителя: виклик часу» (шкільне методичне об’єднання вчителів фізико-математичного циклу, керівник Дуріцька Н.М.);

« Тестові  технології як засіб підвищення навчання у школі » (проблемна група, керівник Гордієнко О.С.).

 «Інтерактивні вправи з використанням сучасного обладнання -  елемент сучасного уроку» (творча група вчителів художньо-естетичного циклу, керівник Тарасова В.В.).

«Формування ключових  компетенцій  у процесі вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови.» (шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу, керівник Мірошник  І.О.).

«Практика впровадження та використання здоров’язберігаючих технологій на ГПД» (шкільне методичне об’єднання вихователів ГПД, керівник Буханевич Г.М.);

В цілому роботу  шкільних методичних об’єднань протягом 2016-2017 навчального року можна оцінювати задовільно.

У 2017-2018 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, творчим групам учителів-предметників необхідно працювати над підвищенням рівня якості надання освітніх послуг  учням; підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, географії,  астрономії;  інтенсифікувати роботу учнів з написання науково-дослідницьких робіт МАН; урізноманітнювати форми проведення засідань методичних об’єднань, творчих груп; спланувати роботу з педагогами з виконання рекомендацій за наслідками  внутрішнього  контролю; сприяти  покращенню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Один із напрямків методичної роботи школи – підвищення рівня професійної майстерності вчителів, рівня кваліфікації.

На кінець 2016-2017 навчального року якісний склад педагогічного колективу становить 45 педагогів, з них :

спеціаліст вищої категорії – 33, що складає 73%

спеціаліст І категорії – 4, що складає 9 %

спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 4,5 %

спеціаліст – 6, що складає  13,5 %

1 педагог школи Мокринська Л.Ф. має звання  «Заслужений Учитель»,     10 – мають звання «учитель-методист», 19 вчителів школи мають звання       “ старший учитель ”, 10 - нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів та тренінгів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації,продовжував роботу центр дистанційного навчання, на базі закладу організовано навчання педагогів за програмою Intel «Навчання для майбутнього», координатор Заїка В.М., вчитель інформатики.

17 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 11  педагогічних працівників – атестацію, з них: 1 – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 7 - відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,  1 – відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 1 - присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 1- відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціалістії»та  4 – присвоєно звання «старший учитель».

У 2016-2017 навчальному році вчителі початкових класів  Загадерчук Л.О. (1-А) та Руденко Л.В. (1-Б) долучалися до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах працючи за програмою "Культура добросусідства".

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано вивчення курсів за вибором "Прекрасне довкола нас", "Екологічні проблеми свого краю", "Прикладні фінанси",  "Основи топографічних знань",   "Життя рослин","Етнографія", які відвідували  учні 5-9 класів та факультативні заняття у 10-11 класах  .

"Стилістика сучасної української мови","Конституційне право" та курс за вибором «Стежками історії». У 8-11 класах для роботи з обдарованими учнями та сприяння розвитку здібностей і творчої активності, формуванню практичних навичок  працював  міжкласний факультатив «Інтелект».

На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували  завдання олімпіадного рівня, розвивали творчі здібності.

 

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та фестивалях.

Ми пишаємося нашими дітьми,  їх успіхами і здобутками

 ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

І місце

Миколаєнко Владислав, учень 11 класу,трудове навчання, учитель  Ткаченко Ірина Євгеніївна

ІІІ місце

1. Нечипоренко Давид, учень 10 класу, інформаційні технології, учитель Заїка Володимир Михайлович

2. Грабовенко Софія, учениця 11 класу, інформаційні технології, учитель Заїка Володимир Михайлович

Обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІІ місце

Ковальчук Катерина Олегівна, учениця 10 класу, учитель Гордієнко Ольга Степанівна

VIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етап (обласний)

І місце

Пожилих Вікторія, учениця 6-А класу, учитель Мірошник Інна Олексіївна

ХVІI Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етап (обласний)

ІІ місце

Пожилих Вікторія, учениця 6-Акласу, учитель Мірошник Інна Олексіївна

Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», заключний етап

ІІ місце

Дичко Остап, учень  4-А класу, учитель Гордієнко Ольга Степанівна

Участь учнів школи у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах:

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

Загальна кількість учасників – 33,

Сертифікати: Відмінний -1 (Короленко С., 2б клас, вчитель Добровольська Л.П.),

                         Добрий – 10

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"

Загальна кількість учасників – 32,

Всеукраїнська природознавча гра "Голіантус"

Загальна кількість учасників – 8,

Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"

Загальна кількість учасників – 7,

 Добрий результат Хоменко С.,  7 клас,

 

Результативність участі учнів школи у творчих та спортивних конкурсах

у 2016/2017 навчальному році

Творчі конкурси районний етап

№з/п

ПІБ

Конкурс

Місце

Керівник

1.

Тимченко Ніка, 4-А клас

Всеукраїнський конкурс «Об`єднаймося ж, брати мої»

І

ІІ

Соколова Л.В.

2.

Саражинська Лілія,

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

ІІ

Соколова Л.В.

3.

Тимченко Ніка, 4-А клас

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

І

Соколова Л.В.

4.

Ярмола Тимур, 1-А клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

ІІІ

Загадерчук Л.О.

5.

Солом`яна Дарина, 4-А клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

І

Соколова Л.В.

6.

Ганіфаєв Назарій, 4-Б клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

ІІІ

Руда С.С.

7.

Школяр Данило, 3-Б клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

ІІ

Тімакова Г.С.

8.

Короленко Софія, 2-Б клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

І

Добровольська Л.П.

9.

Берегова Марина, 5-Б клас

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

І

Ткаченко І.Є.

10.

Копиця Ірина, 7 клас

 Гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

І

Білоцерківська О.В.

11.

Ступніцький Роман, 5-А клас

Гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

ІІІ

Папчук І.Л.

12.

Грабовенко Софія, 11 клас

Гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

І

Ткаченко І.Є.

13

Копиця Ірина, 7 клас

Літературний конкурс «Зерна доброти»

І

Білоцерківська О.В.

Рій «Соколи» виборов І місце у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл «Джура», керівники Мокринський Р.В., Папчук І.Л., ДЮР – І місце у районному етапі(І.Л.Папчук),

Районні спортивні змагання

№з\п

Назва змагань

Учасники

Загальнокомандне

місце

Примітка

1.

Легкоатлетичне багатоборство

5-9 кл.

І

Чорноокий В. – І-місце

Обертас М. - ІІ місце

Масліхіна А. – ІІІ місце

2.

Футбол

10-11кл.

ІІІ

 

3.

Футбол

3-4 кл.

І

 

4.

Баскетбол

10-11кл. дівчата

ІІ

 

5.

Баскетбол

10-11кл. хлопці

ІІ

 

6.

Баскетбол

8-9 кл., дівчата

І

 

7.

Баскетбол

5-7 кл. хлопці

І

 

8.

Баскетбол

5-7 кл. дівчата

ІІІ

 

9.

Футбол

5-7 кл.

ІІІ

 

10.

«Олімпійське лелеченя»

6-8 кл.

І

зональні

11.

Легкоатлетичний крос

5-11 класи

ІІ

Танцюра М. – І

Хоменко С. – ІІ

Цірук Н. - ІІІ

12.

Легка атлетика

5-11 класи

ІІ

 

 

  На базі школи проводяться районні семінари, працюють майстер-класи, консультпункти, школи ППД, школа ООЗО, розгортаються виставки методичної літератури, розробленої педагогами. Роботи учителів представляються на педагогічній виставці «Освіта Київщини. Здобутки та перспективи».

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі стало національно-патріотичне виховання учнів, що свідчить про низку проведених заходів:  патріотична хода вулицями селища під прапором України на вшанування Героїв Небесної сотні, допомога воїнам  АТО, уроки мужності, зустрічі з односельцями-учасниками АТО, краєзнавчі експедиції з метою вивчення рідного краю, зустрічі з письменниками-земляками...

У школі працює орган учнівського самоврядування . Для реалізації  права громадян на участь в управлінні закладом, на формування пріоритетних напрямків розвитку школи, здійснення громадського контролю за роботою адміністрації та педагогічного колективу створено раду школи, піклувальну раду, батьківські комітети класів, що сприяє удосконаленню та оновленню форм роботи з батьками, робить їх повноправними учасниками навчально-виховного процесу. 

У школі забезпечується соціально-психологічна підтримка учнів та батьків.

У закладі створено належні умови для організації харчування.

У школі 55 учнів пільгової категорії забезпечені безкоштовним харчуванням, 149 отримують гаряче харчування за батьківські кошти, у їдальні випікають булочки для сніданків учнів старших класів.

Учням забезпечено медичний супровід (ставка медсестри),  створено спецмедгрупу та підготовчу групу для уроків фізичної культури. З 2005 року заклад працює у мережі шкіл сприяння здоров’ю, а тому в режимі дня обов`язкова ранкова зарядка, рухливі перерви, фізкультхвилинки та динамічні паузи, налагоджена позакласна робота з фізичногофиховання.  Команди школи займають призові місця  з різних видів спорту.

 

Школа включена до проекту утеплення фасадів та заміни покрівлі на 2017 рік.

Багато уваги приділяється благоустрою території школи: впорядковується шкільне подвір’я, обладнуються зони відпочинку для учнів, висаджено 70 молодих дерев та 20 кущів.

За останні роки поновлено меблі у 5-ти кабінетах, проводиться робота по заміні парт для учнів початкової школи. За 2016 рік придбано спортивне обладнання на 7 тис. гривень, планується оновити спортивну базу за сприяння благодійного фонду «Фортеця».

          Стан матеріально-технічного забезпечення школи задовільний, але необхідно придбати нове обладнання для кабінетів:

-          хімії,

-         біології,

-         фізики.

        Працює 2 комп’ютерні класи (21 комп’ютер), використовується два проектори, заклад  підключено до мережі «Інтернет», є доступ до wi-fi.

Потребує оновлення музична апаратура та потрібно  придбати декілька мультимедійних комплексів за рахунок спонсорів.

 

Оскільки у 10-11 класах на даний час навчається незначна кількість учнів, 10 клас – математичний профіль, 11- працюють за універсальним профілем.

Для потреб учнів функціонує шкільна бібліотека, фонд якої становить 17 674 одиниць, є читальний зал та книгосховище. У перспективі потрібні будуть кошти для укомплектування бібліотечного фонду та обладнання комп’ютерною технікою читального залу.

Позакласна робота спрямована на розвиток творчих обдарувань учнів. Гурток «Захисник України»  координує військово-патріотичну роботу в школі, впроваджуються елементи «Джури».

Колектив школи прагне, щоб школа стала місцем емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту особистості, місцем, де формується громадянська зрілість, соціальна відповідальність за свою роль у національно-культурному відродженні України, де розвиваються інтелектуальна, емоційно-вольова, психічна сфери особистості. Для реалізації цих завдань  складено план розвитку школи на 2016-2019 роки.

 

Але в навчальній роботі залишаються недоліки, тому для їх усунення необхідно здійснювати такі заходи:

 • активізувати роботу вчителів-предметників з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;
 • урізноманітнювати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;
 • проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;
 • залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають високий  рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.

 

 

У навчально-виховному процесі реалізовані  проекти:

 1. Освітня програма Intel® «Навчання для майбутнього(координатор Заїка В.М.).

2.Медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров'я» «ПіснеЗнайка» (координатор Тімакова Г.С.)

3.Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»(координатор Губарєва М.М.).

4.Проект «Олімпійська освіта в навчально-виховному процесі підростаючого покоління» (Мокринський Р.В.).

5.Національна мережа шкіл сприяння здоров'ю в рамках міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» (координатор  Мокринська Л.Ф.).

6. Проект «Обдарована дитина» (координатор Заїка Т.М.), спрямований  на розвиток творчого потенціалу дітей.

 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників  дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Виховна та позакласна робота

          Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й вихованні учнів на сучасному етапі.

У зв’язку з політичною та економічною ситуацією в нашій країні, 2016-2017  навчальний рік став особливим для закладу. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів і загроз та, водночас, значних перспектив розвитку, важливих змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням освіти є визначення нової стратегії виховання.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті.

Виховна робота школи у 2016-2017 була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 9.  Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 10.  Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
 11.  Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формування досвіду громадянської поведінки.
 12.  Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
 13.  Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 14.  Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 15.  Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
 16.  Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Дуже активно працювало учнівське самоврядування. У школі діє «Учнівській парламент», у який входять 6 секторів: освіти, інформації, правопорядку, культури, фінансів, спорту та Червоного Хреста.

Силами активістів парламенту під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Ткаченко І.Є. та за допомогою вихователів, учителів були організовані шкільні свята: «День Знань», «День працівника освіти», «Посвята у старшокласники», «Козацький гарт», «Осінній бал», «Козацькі розваги», Новорічний карнавал, конкурсна програма до Дня святого Валентина, заходи до Дня Цивільного захисту, свято Останнього дзвоника,  випускний вечір 11 класу

Членами учнівського самоврядування систематично перевірявся санітарний стан у класах, стан озеленення , проводився моніторинг поведінки учнів на перервах. Згідно з планом, двічі за семестр проводилися рейди «Запізнення», результати яких обговорювались у класних колективах , у друкованих органах самоврядування.

 Правовиховна робота

Правове виховання – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

- стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації

учнів;

- використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);

- використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

- здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні відеопрограми та класні години;
 • місячник морально-правового виховання ;
 • зустрічі з представниками правоохоронних органів;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • уроки правознавства;
 • олімпіади та конкурси з правознавства;
 • міський  та обласний конкурс знавців Конституції України;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • батьківські лекторії;
 • відвідування проблемних сімей.

          Практичним психологом  регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови.
Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року та на початок 2017 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 11;
 • інвалідів – 2;
 • постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2;
 • малозабезпечених – 45;
 • з неповних сімей – 24;
 • багатодітних – 14.

          Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації , залучені до гурткової роботи.

 Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Профорієнтаційна робота у нашій школі здійснюється під час навчально-виховного процесу:

 • виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території;
 • розширення знань про професії на уроках праці та інших уроках;
 • екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини;
 • позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, екскурсіях та туристичних поїздках.

          Активно в цьому році пройшов Тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи, допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості. Матеріал з фото про цей захід був висвітлений у новинах на веб-сайті.  

Протягом року відбулось 16 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Велику допомогу надає мультимедійний термінал, який працює   з лютого 2011 року. Діти у вільний від навчань час – на перервах, класних годинах – виконують різноманітні завдання тестів, знайомляться з ринком праці й нашій області, поступово формують уяву про світ професій.


Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту, педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні. Найважливіші питання напрямків розвитку закладу, планування роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи . На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи  неможлива без дієвого постійного зворотного зв’язку з батьками. Налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет закладу;
 • за безпосередньої участі батьківських активів у класах проводяться масові заходи;
 • періодично проводяться засідання батьківського лекторію;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу з батьками учнів.

За 2016-2017 навчальний рік до директора закладу було 16 письмових звернень. На всі звернення адміністрація відреагувала та надала відповідні відповіді.

 

 Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування учнів та працівників організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» учні проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів, на підставі довідок лікувальної установи  формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Медичне обслуговування працівників школи організовано  на базі поліклініки . Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники харчоблоку проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри.

 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства»  (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.  В шкільній їдальні харчувалося понад 200 учнів 1-4 класів та 50 учнів 5-11. У закладі створено належні умови для організації харчування.

 55 учнів пільгової категорії забезпечені безкоштовним харчуванням, 149 отримують гаряче харчування за батьківські кошти, у їдальні випікають булочки для сніданків учнів старших класів.

 

Цікавими оздоровчими заходами в  є проведення  тижнів збереження життя та здоров’я учнів, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість паління, вживання наркотичних речовин, алкоголю, виступи шкільної  медсестри на загальношкільних батьківських зборах.У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв  електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На першому та другому поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно з санітарними, пожежними нормами і правилами, закладом отримані Акти готовності  до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

Випадки травмування учнів у побуті – під час занять у спортивних секціях, на вулиці - мали місце. Разом у 2016-2017 н.р. – відбулось 10 травмувань учнів .

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання, розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються та аналізуються.  

 

 Фінансово-господарська діяльність

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників,  не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За рахунок бюджетних коштів відбувся ремонт відмостки,  відремонтовано всі приміщення, створено актовий зал.

Приміщення  школи відповідає санітарним нормам. В рамках державної програми енергозбереження та частково за рахунок благодійних внесків проведено заміну усіх вікон (125) та вхідних дверей на металопластикові.

Проведено капітальний ремонт  ігрової кімнати для учнів 1-4 класів площею 68 м2, яку використовуємо для проведення уроків фізкультури в початковій школі.

Школа включена до проекту утеплення фасадів та заміни покрівлі на 2017 рік. В закладі відремонтована каналізаційна система, діє два внутрішніх туалети з сучасним обладнанням.

   За рахунок благодійних внесків буде оновлено матеріальну базу для проведення уроків трудового навчання.

Багато уваги приділяється благоустрою території школи: впорядковується шкільне подвір’я, обладнуються зони відпочинку для учнів, висаджено 70 молодих дерев та 20 кущів. На подвір’ї встановлено 11 лавочок (благодійна допомога).

За останній рік поновлено меблі у 2класах початкової школи. За 2016 рік придбано спортивне обладнання на 17 тис. гривень.

Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль  поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають  працівники . Фарбується огорожа, біляться бордюри. Двірник періодично скошує траву на газонах.

 

Інформація  про надходження благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг

Витрати

Сума (грн.)

Примітка

1.

Миючі засоби

4494,60

 

2.

Канцтовари

2876,85

 

3.

Медикаменти

568,12

 

4.

Періодика

417,20

 

5.

Господарчі товари та ремонтні роботи

21853,76

Ремонт спортивного залу та ігрової – 6000 грн.; заміна кришок парт у 7а класі – 1887,00 грн.; 1б клас шафа – 920,00 грн., 602 грн. – лави.

 

Всього:

30211,40

 

 

 

Категорія: Річний звіт керівника | Добавив: admin (01.12.2017) | Автор:
Переглядів: 164 | Коментарі: | Рейтинг: / |


 
Пошук в новинах
Володарська ЗОШ №2 © 2018